เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563

วันที่ 14 ก.ค. 63 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ.pdf5.94 MB
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา.pdf6.50 MB
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง.pdf776.75 KB
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ.pdf1.35 MB
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล.pdf6.06 MB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.01s. 0.50MB