นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 274 คน

เยี่ยมชม 15,414 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

  • 99 หมู่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230
  • โทรศัพท์ 056-904-832-3 โทรสาร 056-904-832-3
    อีเมล์ khaochetluk99@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา