เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร,อบต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

99 หมู่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
66230

โทรศัพท์ 056-904-832-3
โทรสาร 056-904-832
อีเมล์ khaochetluk99@gmail.com

0.02s. 0.50MB