นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 15,333 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกประจำปี 2565 แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2564  แชร์  
16 ธ.ค. 63ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
23 พ.ย. 63เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563 แชร์  
10 ส.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
23 ก.ค. 63เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 แชร์  
16 มี.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
26 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เขาเจ็ดลูก แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 แชร์  
26 พ.ย. 62ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  แชร์  
25 ก.พ. 62เรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
13 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 แชร์  
30 ม.ค. 62เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา