เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 25632916 มี.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 25632116 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25634826 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 25632813 ก.พ. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูกสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-25623513 ก.พ. 63
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เขาเจ็ดลูก2813 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 25632727 ม.ค. 63
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25622626 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 3524 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25623825 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 25624013 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 3830 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB