เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2563716 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25631726 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 25631213 ก.พ. 63
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เขาเจ็ดลูก1013 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 25631127 ม.ค. 63
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562826 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 2024 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622125 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 25622313 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 2330 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB