เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 25633216 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25635026 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 25632913 ก.พ. 63
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เขาเจ็ดลูก3013 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 25632727 ม.ค. 63
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25622626 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 3524 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25623925 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 25624013 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 3930 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB