นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 15,326 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 พ.ย. 63ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
14 ก.ค. 63การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา