เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานการใช้จ่ายเงินจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการใช้จ่ายเงินจริงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB