เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ออกวัดไข้ร่วมกับรพ.สต.หนองสะเดาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางหมุ่ที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ขอบคุณผู้นำชุมชนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แจกผ้าปิดจมูกให้ผู้นำชุมชนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พนักงาน อบต.ท่าบัว ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ประชาชน ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากาก ห่าง 1 เมตรอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ส่งน้ำหมู่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตรวจตลาดวชิรบารมีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ช่างออกสำรวจถมสระ หมู่ 6อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน..ผู้มาติดต่องานราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกคน..เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า/โควิด-19 ทั้งตัวท่านและผู้ให้บริการด้วยค่ะ...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการชาวพิจิตรร่วมใจต้านภัยไวรัส "โควิด-19" นำทีมโดย นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพทะเลอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
พนักงานของ อบต.ท่าบัว ให้ความร่วมมือนำรถกระเช้าเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป ณ วัดบึงเตย ม.11 อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB