นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 442 คน

เยี่ยมชม 15,400 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64มอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูก แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหมู่บ้าน ประจำปี 2564 แชร์  
16 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
15 มี.ค. 64ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย กรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” แชร์  
21 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19 แชร์  
18 ธ.ค. 63รณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 แชร์  
22 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ “โครงการ คนละครึ่ง” แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศ เฝ้าระวัง "พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
18 ก.ย. 63แจ้งเตือนสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" แชร์  
16 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แชร์  
26 ส.ค. 63อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แชร์  
26 ส.ค. 63จิตอาสา​ ล้างทำความสะอาดวัด แชร์  
14 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ป่ากระเจียว (ยักษ์) บ้านเขาโล้น แชร์  
14 ส.ค. 63ร่วมรณรงค์รักษ์โลกลดโลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก ลดใช้โฟม แชร์  
14 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล แชร์  
5 ส.ค. 63โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 48 รายการ
เปลี่ยนภาษา