นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 15,378 คน

ข่าวกิจกรรม

สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 มีนาคม 2563 923 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

ประชาสัมพันธ์  สื่อความรู้สำหรับประชาชนในการเฝ้าระวัง  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

By : Admin ตุ้ย 


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา