นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 240 คน

เยี่ยมชม 15,285 คน

ข่าวกิจกรรม

รณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

18 ธันวาคม 2563 124 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

รณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร (กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (๗ วัน อันตราย) ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”   

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.273.17 KB   แสดงภาพ
.335.38 KB   แสดงภาพ
.352.19 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา