นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 15,275 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19

21 มกราคม 2564 59 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

ประชาสัมพันธ์  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 )

         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 ) ตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการแกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 )

 

โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.638.39 KB   แสดงภาพ
.383.80 KB   แสดงภาพ
.494.46 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา