นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 415 คน

เยี่ยมชม 15,402 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

21 มกราคม 2564 57 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

          องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  ได้รับแจ้งว่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเหตุด่วน เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ไอดี แอ็ด1784DDPM (Line ID :@1784DDPM)” อีกช่องทางหนึ่ง

          เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล สาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

โดย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.310.70 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา