นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 15,303 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 66 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.4.43 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา