นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 15,351 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย กรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย

15 มีนาคม 2564 65 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

     ประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย กรณีฉุกเฉิน  เหตุวาตภัย เมื่อ วันที่ 10 มี.ค. 2563 ประมาณ 16.30 น.

โดย   กองช่าง  และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.เขาเจ็ดลูก

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.236.15 KB   แสดงภาพ
.310.78 KB   แสดงภาพ
.211.90 KB   แสดงภาพ
.211.61 KB   แสดงภาพ
.230.62 KB   แสดงภาพ
.285.13 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา