นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 15,386 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 มีนาคม 2564 40 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา