นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 15,439 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหมู่บ้าน ประจำปี 2564

29 มีนาคม 2564 44 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

       วันที่ 26 มี.ค. 2564 งานพัฒนาชุมชน อบต.เขาเจ็ดลูก จัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม มัดย้อมผ้าคลุมไหล่และกระเป๋าผ้า)   โดยได้รับความสนใจจาก กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

เอกสารแนบ 17 ไฟล์
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_48.jpg382.48 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_50.jpg396.51 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_51.jpg375.36 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_27.jpg391.40 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_21.jpg414.03 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_30.jpg387.47 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_29.jpg424.64 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_35.jpg397.58 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_163.jpg387.43 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_166.jpg428.65 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_87.jpg408.99 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_86.jpg389.12 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_185.jpg445.08 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_184.jpg393.23 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_183.jpg460.12 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_9.jpg458.06 KB   แสดงภาพ
อบรม มัดย_๒๑๐๓๒๙_201.jpg396.17 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 18 ภาพ

เปลี่ยนภาษา