เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง

แชร์

ภาพกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ฝึกอาชีพ หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง  ประจำปี 2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB