เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงิน กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท (เงินสด)

แชร์

24/07/63  ******แจ้งประชาสัมพันธ์*********

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก จะดำเนินการจ่ายเงิน โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท) แก่ผู้มีสิทธิ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่รับเงินสด ในวัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ ตรวจสอบได้ที่ อบต.เขาเจ็ดลูก หรือที่ทำการ กำนันตำบลเขาเจ็ดลูก และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-12 และ สมาชิก อบต.เขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 1-12

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB