เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19

แชร์

ประชาสัมพันธ์  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 )

         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 ) ตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการแกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC 19 )

 

โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB