เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

แชร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  ได้รับแจ้งว่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเหตุด่วน เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ไอดี แอ็ด1784DDPM (Line ID :@1784DDPM)” อีกช่องทางหนึ่ง

          เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล สาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

โดย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB