เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์ 62

แชร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์ ประจำปี 2562 (กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน้อย) โดยเน้นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต  

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB