เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

แชร์

        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก / ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกจะดำเนินการฝึกอบรม / จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  40 คน   กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม      ระหว่างวันที่   5  ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2562  รวม 5 วัน   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

        ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก หรือโทรศัพท์ 056-904832 ในวันและเวลาราชการ โดยการนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2.5 เซนติเมตร . จำนวน 3 ภาพ ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วย

        หมายเหตุ : รับสมัครแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ต้องการ

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB