นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 15,369 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 ตุลาคม 2563 74 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.152.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา