นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 288 คน

เยี่ยมชม 15,423 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

6 มกราคม 2564 42 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.59 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา