นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 434 คน

เยี่ยมชม 15,399 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขาเจ็ดลูก

3 กุมภาพันธ์ 2564 56 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

        3/02/2563  คณะเจ้าหน้าที่ อบต.เขาเจ็ดลูก จัดกิจกรรม คนไทย ใจอาสา ประจำปี 2564 (จิตอาสา พัฒนาเขาเจ็ดลูก)   เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาในการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกของผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความตื่นตัวตระหนักถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อน “กิจกรรมจิตอาสา”  และเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดในพื้นที่ 

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.345.97 KB   แสดงภาพ
.258.46 KB   แสดงภาพ
.418.43 KB   แสดงภาพ
.372.77 KB   แสดงภาพ
.405.91 KB   แสดงภาพ
.389.23 KB   แสดงภาพ
.391.52 KB   แสดงภาพ
.317.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา