นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 15,307 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของอบต.เขาเจ็ดลูก

3 กุมภาพันธ์ 2564 41 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.4.59 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา