นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 15,465 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 กุมภาพันธ์ 2564 35 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตอนที่ 1 งดเล่นปีนี้เพื่อมีชีวิตปีหน้า
https://www.youtube.com/watch?v=2sp-JpRxnyQ&list=PL7CqPGdJTdC8tmCX4yLwQV50ohxUo6KBs&index=10

ตอนที่ 2 ล้างมือให้ถูกท่า เพื่อรักษาอนามัย
https://www.youtube.com/watch?v=S6aKM-hqRqY&list=PL7CqPGdJTdC8tmCX4yLwQV50ohxUo6KBs&index=9

ตอนที่ 3 ขุนแผน
https://www.youtube.com/watch?v=TWzEKaoPsTw&list=PL7CqPGdJTdC8tmCX4yLwQV50ohxUo6KBs&index=8

ตอนที่ 4 ฮักแพง แบ่งปัน
https://www.youtube.com/watch?v=wLHTaQpXCpU&list=PL7CqPGdJTdC8tmCX4yLwQV50ohxUo6KBs&index=7

ตอนที่ 5 ส่งต่อกำลังใจ
https://www.youtube.com/watch?v=AByCyUvNfAY&list=PL7CqPGdJTdC8tmCX4yLwQV50ohxUo6KBs&index=6

เปลี่ยนภาษา