นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 15,366 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกประจำปี 2565

15 กุมภาพันธ์ 2564 33 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.184.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา