นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 15,295 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ศพด.เขาเจ็ดลูก และกำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564

30 มีนาคม 2564 73 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดการรับสมัครเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
รับสมัครเรียนใหม่_pages-to-jpg-0001.jpg363.38 KB   แสดงภาพ
IMG_0001_page-0001.jpg112.72 KB   แสดงภาพ
IMG_page-0001.jpg137.32 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา