เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ หลักสูตร การเพาะเห็นฟางในตระกร้า1025 มิ.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การเย็บกระเป๋าเป้สะพายหลัง925 มิ.ย. 63
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง1025 มิ.ย. 63
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านอาชีพ825 มิ.ย. 63
แจกจ่ายน้ำอุปโภค724 มิ.ย. 63
ซ่อมไฟส่องสว่าง/ไฟสาธารณะ1024 มิ.ย. 63
ขอความกรุณาผู้มาติดต่อราชการ สแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ"1617 มิ.ย. 63
เว็ปไซต์ตรวจสอบข้อมูลคนพิการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ COVID-19 7412 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1192 มิ.ย. 63
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25632222 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”4822 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”11822 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีโอนย้ายที่อยู่8320 พ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 2563275 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ประจำปี 2563235 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 25633929 เม.ย. 63
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน4523 เม.ย. 63
รณรงค์เคาะประตูบ้าน สร้างการตระหนักรู้ เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3620 เม.ย. 63
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4220 เม.ย. 63
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน2115 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB