เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ หลักสูตร การเพาะเห็นฟางในตระกร้า1025 มิ.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การเย็บกระเป๋าเป้สะพายหลัง925 มิ.ย. 63
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง1025 มิ.ย. 63
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านอาชีพ825 มิ.ย. 63
แจกจ่ายน้ำอุปโภค724 มิ.ย. 63
ซ่อมไฟส่องสว่าง/ไฟสาธารณะ1024 มิ.ย. 63
ขอความกรุณาผู้มาติดต่อราชการ สแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ"1617 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”4822 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”11822 พ.ค. 63
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน4523 เม.ย. 63
รณรงค์เคาะประตูบ้าน สร้างการตระหนักรู้ เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3620 เม.ย. 63
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4220 เม.ย. 63
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน2115 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในอบต.เขาเจ็ดลูก12013 เม.ย. 63
แจกจ่ายน้ำบริการประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง399 เม.ย. 63
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633130 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)4130 มี.ค. 63
ประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 20194030 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร3626 มี.ค. 63
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 25632626 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB