นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 15,313 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
12 พ.ย. 61การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานสาวนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
12 พ.ย. 61คำรับรองการปฏิบัติราชการ แชร์  
12 พ.ย. 61มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
12 พ.ย. 61แผนดำเนินงานคุณธรรมในองค์กร แชร์  
12 พ.ย. 61กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน การทุจ ริตและการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ องค์ฏารบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก แชร์  
12 พ.ย. 61เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
9 พ.ย. 61แนวทางปฎิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
9 พ.ย. 61ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา