นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 15,301 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกฤษณะ ก้อนแก้ว

  นายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  081-972-0454 / 056-904-833 ต่อ 101

 • นายละเด่น เครือแก้ว

  รองนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  089-268-0276 / 056-904-833 ต่อ 102

 • นายบุญเลื่อน อุ่นหลาบ

  รองนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  081-045-9206 / 056-904-833 ต่อ 102

 • นายแฉล้ม สุทธิโชติ

  เลขานุการนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  086-217-1940 / 056-904-833 ต่อ 102

เปลี่ยนภาษา