นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 315 คน

เยี่ยมชม 15,410 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 63ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
26 มี.ค. 63ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563 แชร์  
19 ก.พ. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 2563 แชร์  
19 ก.พ. 63ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา