นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 15,350 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64คู่มือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 ต.ค. 61คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
29 ส.ค. 50มาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา