นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 15,438 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใดวน แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 4 บ้านจิตเสือเต้น แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 5 บ้านใดวน แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
26 ก.พ. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 แชร์  
10 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงวัว หมู่ 1 แชร์  
10 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล  แชร์  
10 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 5 แชร์  
10 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล โดยวิธี Overlay ซ.เกษตรพัฒนา หมู่ 7 แชร์  
10 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสาธารณะ อบต.เขาเจ็ดลูก จำนวน 2 จุด แชร์  
3 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำนานายสี จำนงการ หมู่ 5  แชร์  
3 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายจรูญ สืบสิงห์ หมู่ 12  แชร์  
3 ก.ค. 62จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายสุวรรณ แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองเขาตะพานนาก หมู่ 2 แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ.งอแง หมู่ 2  แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล เหมืองหนองจิกพงษ์-เขาโล้น หมู่ 8 แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองม่วงตลอดสาย หมู่ 1 แชร์  
28 มิ.ย. 62จัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองหลังเขา หมู่ 6 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 42 รายการ
เปลี่ยนภาษา