นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 15,332 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

3 เมษายน 2563 67 ครั้ง ผดุงศักดิ์ สวัสดี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา