นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 15,329 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 4

28 มิถุนายน 2562 81 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

4A7_ใบแนบ_ปปช.pdfติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน_ม.4_1.pdfติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน_ม.4_2.PDF

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.49.53 KB ดาวน์โหลด
.1.20 MB ดาวน์โหลด
.367.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา