นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 15,264 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7

3 กรกฎาคม 2562 90 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

CC8_ใบแนบ_ปปช.pdfติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน_ม.7.pdf

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.49.16 KB ดาวน์โหลด
.1.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา