นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 15,446 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 5

10 กรกฎาคม 2562 117 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ประกาศราคา_pdf.io_4.pdfประมาณราคา_pdf.io_5.pdfประมาณราคา_pdf.io_6.pdf

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.99.27 KB ดาวน์โหลด
.86.55 KB ดาวน์โหลด
.92.22 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา