นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 15,379 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล

10 กรกฎาคม 2562 117 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ประกาศราคา_pdf.io_7.pdfประมาณการ_pdf.io_8.pdfประมาณการ_pdf.io_9.pdf

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.91.67 KB ดาวน์โหลด
.61.15 KB ดาวน์โหลด
.105.65 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา