เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563123 มี.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25631126 ก.พ. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563324 ก.พ. 63
รายงานข้อมูลฯจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562313 ม.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562503 ธ.ค. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562444 พ.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562582 ต.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 554 ก.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 745 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงวัว หมู่ 15010 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล 3610 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 55910 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล โดยวิธี Overlay ซ.เกษตรพัฒนา หมู่ 72910 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสาธารณะ อบต.เขาเจ็ดลูก จำนวน 2 จุด2810 ก.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562264 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำนานายสี จำนงการ หมู่ 5 283 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายจรูญ สืบสิงห์ หมู่ 12 263 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7313 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 42628 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายสุวรรณ3428 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB