เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256322 ก.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256372 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใดวน1812 พ.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563205 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 4 บ้านจิตเสือเต้น1321 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 5 บ้านใดวน1421 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563233 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563463 มี.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25633226 ก.พ. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563664 ก.พ. 63
รายงานข้อมูลฯจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562493 ม.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562773 ธ.ค. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562704 พ.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562852 ต.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 744 ก.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 925 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงวัว หมู่ 17510 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล 5410 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 57410 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล โดยวิธี Overlay ซ.เกษตรพัฒนา หมู่ 74510 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB