เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256343 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25631126 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงวัว หมู่ 15110 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล 3610 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 55910 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล โดยวิธี Overlay ซ.เกษตรพัฒนา หมู่ 72910 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสาธารณะ อบต.เขาเจ็ดลูก จำนวน 2 จุด2810 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำนานายสี จำนงการ หมู่ 5 283 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายจรูญ สืบสิงห์ หมู่ 12 263 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7313 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 42628 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายสุวรรณ3428 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองเขาตะพานนาก หมู่ 22928 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ.งอแง หมู่ 2 3028 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล เหมืองหนองจิกพงษ์-เขาโล้น หมู่ 83028 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองม่วงตลอดสาย หมู่ 12828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองหลังเขา หมู่ 62928 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดคลองเหมืองเขาหม้อ - คลองร่องหอย หมู่ 3 2828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองร่องหอย หมู่ 32728 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายละเด่น-นานายอนันต์ หมู่ 22928 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB