เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใดวน2012 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 4 บ้านจิตเสือเต้น1621 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง หมู่ที่ 5 บ้านใดวน1621 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563243 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25633626 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงวัว หมู่ 17510 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay สาย 1344 เส้นเขาหม้อ - คลองตะล 5610 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โดยวิธี Overlay เส้นไดวน-ไร่นาสวนผสม หมู่ 57410 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล โดยวิธี Overlay ซ.เกษตรพัฒนา หมู่ 74610 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสาธารณะ อบต.เขาเจ็ดลูก จำนวน 2 จุด4610 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำนานายสี จำนงการ หมู่ 5 433 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายจรูญ สืบสิงห์ หมู่ 12 413 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7473 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 44228 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายสุวรรณ4928 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองเขาตะพานนาก หมู่ 24528 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ.งอแง หมู่ 2 4428 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล เหมืองหนองจิกพงษ์-เขาโล้น หมู่ 84628 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองม่วงตลอดสาย หมู่ 14228 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองหลังเขา หมู่ 64428 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB