เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256322 ก.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256372 มิ.ย. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563205 พ.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563463 มี.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563664 ก.พ. 63
รายงานข้อมูลฯจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562493 ม.ค. 63
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562773 ธ.ค. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562704 พ.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562852 ต.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 744 ก.ย. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 925 ส.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562434 ก.ค. 62
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562365 มิ.ย. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 323 พ.ค. 62
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 343 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB