เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จัดจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำนานายสี จำนงการ หมู่ 5 373 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายจรูญ สืบสิงห์ หมู่ 12 373 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 7433 ก.ค. 62
จัดจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 43528 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายสุวรรณ4428 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองเขาตะพานนาก หมู่ 24128 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ.งอแง หมู่ 2 4028 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล เหมืองหนองจิกพงษ์-เขาโล้น หมู่ 84128 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองม่วงตลอดสาย หมู่ 13628 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองหลังเขา หมู่ 63828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดคลองเหมืองเขาหม้อ - คลองร่องหอย หมู่ 3 3528 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกคลองร่องหอย หมู่ 33628 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซ.บ้านนายละเด่น-นานายอนันต์ หมู่ 23828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทับทิม หมู่ 83828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เหมืองจิตเสือเต้น-นิคม-หนองขนาก-เขาดิน หมู่ 83828 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หลังบ้านนายปรีชา พรมคำ หมู่ 12 3727 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.นายบุญยัง สถาผล หมู่ 12 3727 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฝายผู้ใหญ่น้อย-หนองขนาก หมู่ 3-3427 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ซ.เข้าวัดเกาะแก้ว หมู่ 13427 มิ.ย. 62
จัดจ้างโครงการขุดลอกเหมืองเก่า-เขาโล้น หมู่ 63327 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB