นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 15,364 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 แชร์  
5 พ.ย. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม2563 แชร์  
1 ต.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
3 มี.ค. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 ก.พ. 63รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
3 ม.ค. 63รายงานข้อมูลฯจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
2 ต.ค. 62รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562  แชร์  
5 ส.ค. 62รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา