นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 15,263 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563 71 ครั้ง ผดุงศักดิ์ สวัสดี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา