นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 15,339 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

5 เมษายน 2564 2 ครั้ง ผดุงศักดิ์ สวัสดี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานสขร.ประจำเดือนมีนาคม.2564.pdf2.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา